Birmingham, USA | July 7 - 17, 2022
SAT GRS
 
สรุปเหรียญรางวัล รวม
1
4
3
2
9
รวม
4
3
2
9


สรุปอับดับการแข่งขัน
    ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 18
    ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 3 ของเอเชีย
    ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 1 ของอาเซียน
ตารางสรุปเหรียญ