Birmingham, USA | July 7 - 17, 2022
SAT GRS
   

 

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2565

มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา US
เวลา THAI
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Men's 63.5kg   คู่ที่ 64
Thailand  vs  Ukraine
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
22:50
Official
Men's 67kg   คู่ที่ 65
Thailand  vs  Morocco
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
22:50
Official
Men's 71kg   คู่ที่ 66
Thailand  vs  Ukraine
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
22:50
Official
Women's 63.5kg   คู่ที่ 79
Thailand  vs  United States
 รอบชิงที่ 3
11:40
23:40
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel